Válaszd ki az autódat
KERESÉS TÍPUS NÉLKÜL
Autó kiválasztása a listáról
Keresés

Általános garanciális igény érvényesítésének feltételei:

 • Csak a Charter Hajózás Kft.-nél forgalmazott autóalkatrészekre vállalunk garanciát, melyet az alkatrész vásárlási számlája igazol.
 • Garanciális igényt a garanciális időn belül, hiánytalanul kitöltött garanciális jegyzőkönyvön, egyes esetekben jótállási jegyen kell megtenni, valamint csatolni a forgalmi engedély másolatát.
 • Garanciaigény érvényesítéséhez szükséges a beszerelés szakszerűségét bizonyító, számviteli rend alapján kiállított beszerelési számla, és a szakszerű beszerelést igazoló, beszerelést végző szerviz által kiállított szakvélemény. A szakvéleménynek tartalmaznia kell a hibajelenséget, amelyet a meghibásodott alkatrész okozott, a hibakeresés során szintén megvizsgált, kapcsolódó alkatrészek, egységek felsorolását. Amennyiben a hiba megállapításhoz, vagy az alkatrész cseréjéhez speciális eszköz, célszerszám szükséges, akkor annak megnevezését. Műszeres méréssel, vagy diagnosztikai eszközzel megállapítható hibák esetén a mérési eredményeket kinyomtatott formában a szakvéleményhez kell csatolni.
 • A vevőnek törekednie kell arra, hogy garanciális problémájával a lehető legrövidebb időn belül keresse fel a Charter Hajózás Kft. valamely székhelyét. A vevő a meghibásodás észlelése után a lehető legrövidebb időn belül köteles értesíteni a Charter Hajózás Kft-t, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a hiba további károkat ne okozzon.
 • Amennyiben a garanciális igény nem megalapozott, vagy nem teljesülnek a garanciális feltételek, az eladó írásban értesíti a vevőt a garanciaigény elutasításáról.
 • Ha a meghibásodott alkatrész hibája miatt más, a gépkocsiban lévő alkatrészek, egységek is károsodnak, akkor a  kapcsolt kárigény érvényesítéséhez szükséges, hogy a meghibásodott gépjármű megbontásánál a Charter Hajózás Kft. képviselője jelen legyen, azt fényképekkel, jegyzőkönyvvel dokumentálnia szükséges.

GYÁRI ALKATRÉSZ JÓTÁLLÁSI IGÉNYÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSI FELTÉTELEI:

 • Eredeti gyári BMW alkatrész garanciális igényét a termék értékesítését végző Charter Hajózás Kft. valamelyik székhelyén kell bejelenteni.
 • Gyári alkatrész garanciális igényekor szükséges igazolás a hivatalos BMW szerviz részéről a gyári technológia ismeretéről és annak betartásáról, valamint a futásteljesítményről a garanciális hiba jelentkezésekor.
 • A Gyári BMW alkatrészek esetében hivatalos BMW márkaszervizben történő beépítés esetén tudunk garanciát vállalni az alkatrészekre.

A JÓTÁLLÁST KIZÁRÓ OKOK:

 • Az alkatrész nem a Charter Hajózás Kft. által forgalmazott termék, és számlával ez nincs igazolva.
 • A garanciaigény feltételeinek megfelelő dokumentumok hiányoznak, vagy hiányosan vannak kitöltve.
 • Garanciális idő letelte után jelentették be a garanciaigényt.
 • Nem a gyártói előírásoknak megfelelően történt az alkatrészek cseréje.
 • Nem a katalógusnak megfelelő autótípusba építették be az alkatrészt.
 • Az alkatrészt nem a gyárilag előírt körülmények között és nem az előírt működési feltételeknek megfelelően használták. (pl. autóversenyzés, a megengedettnél nagyobb teher szállítása)
 • Bárminemű változtatást hajtottak végre a terméken.
 • Alkatrész nem teljes egészében, hiányosan került bevizsgálásra.
 • A meghibásodás a termék természetes elhasználódásának következménye.
 • Gyári BMW alkatrészek esetében nem hivatalos BMW márkaszervizben történő beépítés.
 • Sajátkezű beépítése az alkatrésznek.
 • A tulajdonos a hiba észlelése után tovább üzemeltette a gépjárművet és ez további károkat okozott.
 • Az alkatrészen sérülés fedezhető fel.
 • Beszerelés szakszerűtlenségéből bekövetkező meghibásodás történik.

ÁRUVISSZAVÉTELI FELTÉTELEK:

 • Folyadékokat (olajok, spray-k, stb.), izzókat minőségbiztosítási okokból nem vehetünk vissza, és nem cserélhetünk!
 • Eredeti gyári BMW termékek rendelése esetén a megrendeléseket egyedi rendelésnek tekintjük, ezért a rendelést utólag lemondani, a megrendelt árut jóváírni, visszavenni nem áll módunkban.
 • A Charter Hajózás Kft nem köteles ellenőrizni az adott gépjárműhöz rendelt alkatrészek beépíthetőségét. A tévesen megrendelt alkatrészeket csak bizomány formájában tudjuk visszavenni. A adott alkatrész árát visszautaljuk az eladást követően.
 • A téves adatközlésből eredő hibákért – téves cikkszám megadása, nem megfelelő alkatrész megnevezése – nem vállalunk felelősséget.
 • A Charter Hajózás Kft. kizárólag bontatlan, sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A sérült csomagolású termék nem értékesíthető új termékként, így azt nem áll módunkban visszavenni. Pénzvisszafizetés kizárólag személyesen, vagy banki átutalással történik. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vevőt terhelik. 
 • Betétdíjas termékeket csak eredeti csomagolásban, megtisztítva, olajfolyás mentesen, csak normál használatból származó kopott, elhasználódott alkatrészeket veszünk és térítünk vissza. Törött, görbült, korrodált, hiányos alkatrész visszaküldése esetén a betétdíjat nem áll módunkban visszatéríteni.
 • Elektronikai termékeket nem tudunk visszavenni.

 

Dokumentumok

Általános garanciális igény érvényesítésének feltételei (PDF)

Garanciális jegyzőkönyv (PDF)

Általános szerződési feltételek (PDF)

 

Thank you for visiting
Schmiedmann!
We noticed you are from...

United States United States